Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Brandman

En brandman ser glad ut, han står bakom en brandbil med med brandhuvan på.

Räddningstjänsten rycker också ut vid trafikolyckor, kemikalieolyckor, olyckor med farligt gods, djurliv- räddning, oljeutsläpp och andra olyckor. Men tvärtemot vad man kan tro är utryckningar en relativt liten del av yrket. Som brandman arbetar du även med förebyggande skydd och informerar på skolor och arbetsplatser eller genomför brandskyddskampanjer. I arbetet ingår också insatsövningar och materielvård. Eftersom brandmannayrket är så pass fysiskt krävande ingår konditions- och styrketräning under arbetstid.
Alla brandmän genomgår fystester och läkarundersökningar med jämna mellanrum för att kontrollera kondition och hälsa. Arbetstiderna varierar men det vanligaste är att man jobbar i skift.

Skydd mot olyckor (SMO) eftergymnasial utbildning

Varje termin startar utbildning i skydd mot olyckor (SMO). Det är en tvåårig eftergymnasial utbildning för dig som vill bli brandman och arbeta med räddning och säkerhet. Du lär dig såväl metoder för olycksförebyggande och skadebegränsande arbete, som att genomföra och följa upp räddningsinsatser. Utbildningen ger examen i säkerhets- och räddningsarbete. Efter examen kan du söka jobb som brandman inom den kommunala räddningstjänsten, eller arbeta med skydd mot olyckor vid andra kommunala förvaltningar, statliga myndigheter eller inom näringslivet.

Film om att vara brandman

Att arbeta som brandman innebär mycket mer än att släcka bränder.

Sidan är uppdaterad 2019-08-28

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund