Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

2019-11-26

Räddningschefer träffas

Onsdag och torsdag denna vecka kommer Jämtlands och Västernorrlands läns räddningstjänster att ha chefsmöte. De kommer diskutera olika aktuella frågor och samarbeten inom regionen. De kommer även lyssna till rapporter från våra medarbetare som sitter med i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) metod- och teknikutvecklingsutskott samt expertgruppen inom brandfarliga och explosiva varor, räddningstjänstrådet och Sveriges kommuner och landstings sakkunnignätverk. Även inriktningen på HR-arbetet vid Räddningstjänsten Jämtland kommer belysas.

Besök från MSB

Under dag två förs bland annat en dialog med MSB:s generaldirektör Dan Eliasson, Camilla Asp som är chef på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar samt Jan Wisén biträdande avdelningschef och senior rådgivare om:

  • MSB stöd till räddningstjänsterna
  • Vad MSB bör förvänta sig av räddningstjänsterna
  • Utvecklat samarbete mellan räddningstjänsterna och MSB
  • Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst
  • Grund- respektive vidareutbildning
  • Verksamheten för räddningstjänstpersonal i beredskap
  • Frivilligverksamhet

Under eftermiddagen kommer gruppen besöka Mittuniversitetets RCR Lab, "Risk and Crisis Research Center", för forskning inom risk och kris.

Deltagande räddningstjänster

Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen
Räddningstjänsten Jämtland
Räddningstjänsten Medelpad
Räddningstjänsten Åre
Räddningstjänsten Örnsköldsvik


Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund