Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

2021-04-15

Vårflod

En collie-hund springer mot kameran genom en vattenmassa så det sprutar omkring.

När snön och isarna smälter på våren ökar vattenmängden i såväl mark som sjöar och vattendrag. Detta fenomen brukar kallas vårflod. Efter en snörik vinter kan ett väderomslag med varma nätter och dagar, och därtill eventuellt regn, ställa till problem för hus- och fastighetsägare.

Minska risken för skador på ditt hus

Som villa-, fritidshus- och fastighetsägare gör du klokt i att vidta åtgärder för att undvika och begränsa översvämnings- och vattenskador.

  • Ta bort saker som står på golvet i källaren.
  • Se över så att vägbrunnarna runt din fastighet är fria från is och skräp.
  • Skotta bort snö som ligger nära huset.
  • Täta ventiler i källaren.
  • Täta och lägg en tyngd över golvbrunnen i källaren.

Mer information

Sök efter vårflod på ditt försäkringsbolags hemsida för mer information och tips.

Se flödesläget i Sverige hos SMHI.

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
Org. 222000-1560
831 28 Östersund