Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Karta med våra stationer

Klicka på kartan så kommer du till våra stationer

Om oss

Räddningstjänsten Jämtland är ett samarbete mellan kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund. Samarbetet inleddes 2004 mellan Östersund, Krokom och Strömsund. 2010 anslöt Berg och Bräcke, 2012 anslöt Ragunda, och 2015 anslöt också Härjedalen. Syftet med förbundet är att optimera resurser som idag är utspridda på de olika kommunerna.

Verksamhetsområdet skall vara inriktat på att ge människors liv, hälsa och egendom samt miljön ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Förbundet i siffror

Vi har 31 brandstationer, en heltids och 30 deltids samt 8 räddningsvärn. Cirka 500 medarbetare och omkring 150 fordon. Vi täcker in ett område med cirka 116 851 invånare på 43 509 kvadratkilometer yta och har omkring 2 200 utryckningar per år.  

Riskbild

Riskbilden i förbundet domineras av trafikolyckor längs våra vägar E14 och E45. Inom området finns vilt, vattendrag, sjöar och fjäll med ett rörligt friluftsliv som genererar personolyckor. Olyckor i enskilda objekt kan leda till större räddningsinsats med brandsläckning, rök- och kemdykning som följd. 

Vår vision

Vår omtanke - Din trygghet.

Vår verksamhetsstrategi

Vi identifierar risker, förhindrar olyckor och medverkar till att skapa en miljö där människor känner sig trygga. Vid räddningsinsatser arbetar vi på ett professionellt sätt med bra utrustning och största möjliga miljöhänsyn.

Vårt uppdrag

Vi ska bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv, hälsa, egendom och miljön. Detta innebär att vi ska:

  • Ha förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser inom godtagbar tid
  • Informera allmänheten om vår förmåga och hur varning ska ske vid större olyckor
  • Genomföra information och rådgivning samt utbildning till enskilda
  • Bedriva olycksutredningar
  • Samverka med medlemskommunerna i brand, risk- och krishanteringsfrågor samt vid behov medverka i krisledningsarbete
  • Genomföra tillsyn
  • Utföra andra närliggande uppdrag


Två klarröda brandbilar står på vita snön i badhusparken.

Arbeta hos oss


Vi ser en hård beskuren närbild på en miniräknare en penna och under dessa ett papper med svart tryck på...

Blanketter


Inzoomad del av Räddningstjänsten Jämtlands logotyp.

Direktionen


Organisationsträd med direktionen i topp, följt av förbundschef, stab samt förebyggande- och räddningsavdelningarna.

Organisation


Gruppbild med personal från räddningstjänst, ambulans och polis samt en bil från var verksamhet ute i solen.

Trygghetens hus


En glad brandman står i förgrunden med hjälm på huvudet. Bakom honom syns fler brandmän en som går och några som lutar sig mot en röd bil.

Verksamheten


Ett par kvinnohänder skriver på ett ljust tangentbord.

Överklaga


Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
Org. 222000-1560
831 28 Östersund