Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Politik

Jämtlands räddningstjänstförbund ansvarar för den kommunala räddningstjänsten för medlemskommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsunds och Östersund. Förbundets beslutande församling kallas för direktion. Direktionen består av förtroendevalda från de olika medlemskommunerna. För att vara valbar till direktionen skall man även vara invald i hemkommunens kommunalfullmäktige.

Kommunerna har i och med bildandet av förbundet, överlämnat ansvaret för de uppgifter som fastställs i förbundsordningen till direktionen. Direktionen har alltså det yttersta ansvaret för att bereda människors liv och hälsa och egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Se vår digitala anslagstavla för sammanträden, ärenden och protokoll.


Medlemmar i direktionen

Ordinarie ledamöter

Stephen Jerand (kd), Östersund, ordförande

Leif Hagberg (c), Östersund

Björn Sandal (s), Östersund

Maud Peeker (c), Berg

Yngve Hamberg (s), Bräcke

Sune Halvarsson (s), Härjedalen, 2:e vice ordförande

Peter Johansson (c), Krokom

Stefan Nilsson (kd), Ragunda

Göran Bergström (s), Strömsund, 1:e vice ordförande

Ersättande ledamöter

Anna Martin (m), Östersund

Mireya Melander (l), Östersund

Johnny Malmsten (s), Östersund

Daniel Hillbom (m), Berg

Joakim Blomkvist (c), Bräcke

Pontus Nissblad (m), Härjedalen

Mikael Karlsson (s), Krokom

Annika Nilsson (s), Ragunda

Nils-Bengt Nilsson (c), Strömsund

Revisorer

Kjell Svantesson (s), Östersund, ordförande

Melker Kjellgren (v), Strömsund

Kjell Brickman (s), Krokom

Sidan är uppdaterad 2019-08-15

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund