Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Tillgänglighetsredogörelse

Räddningstjänsten Jämtland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur rtjamtland.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från rtjamtland.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Radbrytningar används som kan göra navigering och uppläsning svårare.
 • Det finns bilder som saknar beskrivningar.
 • Uppläsande hjälpmedel uppmärksammas inte på när en text är ett citat.
 • Det finns bildspel som inte går att pausa.
 • Filmer saknar textning, textalternativ och syntolkning.
 • Texter är ibland bilder på text och är svåra att uppfatta för en del hjälpmedel.
 • Tabeller har inte alltid rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera och förstå sammanhang med hjälpmedel.
 • Det finns texter med färger som kan vara svåra att se.
 • En del länkar kan vara svåra att uppfatta för den som är färgblind.
 • Länkar kan vara otydliga.
 • Det saknas genväg till huvudinnehåll och sektioner.
 • Delar av webbplatsen kan vara svår att se i mindre skärmar, vid förstoring eller när skärmen är i liggande läge.
 • Engelsk text är inte uppmärkt i koden och uppläsande hjälpmedel kan då tro att det är svenska.
 • När användaren navigerar utan mus och använder funktionen på webbplatsen som förstorar bilder så kan användaren hamna bakom bilderna.
 • Sökresultat uppdateras utan att sidan laddas om men hjälpmedel uppmärksammas inte på det.
 • Navigeringen och länktexter är inte alltid logisk.
 • I sökfunktionen kommer det fram sökförslag, men hjälpmedel uppmärksammas inte på det.
 • Det finns knappar som saknar namn och kan vara svåra att använda och förstå för användare med hjälpmedel.
 • Formulär saknar ibland automatiska kompletteringen.
 • Formulär visar inte tydligt när användaren skriver fel.

Oskäligt betungande anpassning

Räddningstjänsten Jämtland åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Räddningstjänsten Jämtland har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vi hävdar oskäligt betungande anpassning för de listade problemen som vi inte lyckas åtgärda. Vi kommer inom kort bygga en ny webbplats som ska vara helt tillgänglig.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks har gjort en oberoende granskning av rtjamtland.se.

Senaste bedömningen gjordes den 18 september 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 5 oktober 2020.

Sidan är uppdaterad 2020-10-05

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
Org. 222000-1560
831 28 Östersund