Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Trygghetens hus

Gruppbild med bilar och personal från ambulans, räddningstjänst och polis. Fem personer, tre herrar och två damer samt tre bildar syns i bild.

Inom Trygghetens hus samverkar flera olika samhällsfunktioner för ökad krisberedskap och trygghet i samhället. En av fördelarna är närheten till varandra som gör att snabba beslut kan fattas i vardagen och arbetet blir mer effektivt.

Delade resurser

Flera aktörer samverkar inom ramen för Trygghetens Hus och samarbetet är unikt i landet. Genom att gemensamt utnyttja lokaler, materiel och tekniska lösningar får aktörerna tillgång till resurser som de annars kanske inte har haft möjlighet att skaffa sig.

Gemensam lägesbild

Närheten innebär också att larmärenden kan hanteras effektivare. Alla inblandade får en gemensam lägesbild vid allvarliga olyckor för att ge medborgarna bästa möjliga hjälp när den behövs som mest.

Dagliga möten

Samlokaliseringen möjliggör dagliga möten, såväl formella som informella. Myndigheternas beslutsfattare träffas regelbundet och det sker veckomöten kring operativ planering. Möjligheten till ökad krisberedskapsförmåga ökar genom verksamhetsutveckling både i vardagen och vid allvarliga händelser.

I Trygghetens hus ingår:

  • Jämtlands Räddningstjänstförbund
  • Länsstyrelsen i Jämtlands län
  • Polismyndigheten i Jämtlands län
  • Region Jämtland Härjedalen
  • Försvarsmakten
  • SOS Alarm AB
  • Kriminalvården
  • Åklagarkammaren
  • Tullverket
  • Svenska kyrkan


Sidan är uppdaterad 2020-01-29

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
Org. 222000-1560
831 28 Östersund