Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Handlingsprogram

I lagen om skydd mot olyckor anges att varje kommun ska ha handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Handlingsprogrammen ska i kommunalförbund antas av den beslutande församlingen, vilket för Räddningstjänsten Jämtland innebär direktionen. Handlingsprogrammen ska beslutas för varje ny mandatperiod.

Lagen om skydd mot olyckor, LSO, SFS 2003:778, reglerar den enskildes, kommunernas och statens ansvar för skyddet mot olyckor som kan föranleda räddningsinsatser. Bestämmelserna i lagen syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Här kan du läsa vårt aktuella handlingsprogram för år 2020-2022:

Handlingsprogram med bilagor

 

Sidan är uppdaterad 2020-03-31

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund