Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Arrangemang i tält

En man och en kvinna går in i ett riktigt stort partytält. Det står på en gräsmatta och himlen ovan är blå.

Varje år arrangeras ett antal tältevenemang i kommunerna som ingår i Räddningstjänsten Jämtland.

För att uppnå ett gott brandskydd och en tillfredställande utrymningssituation har vi tagit fram information om hur brandskyddet bör utformas vid denna typ av arrangemang. Informationen är en sammanställning och tolkning av tillämpliga lagar och regelverk och vår syn på vad som är skäligt brandskydd.


Sidan är uppdaterad 2017-03-05

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
Org. 222000-1560
831 28 Östersund