1. Startsida
  2. Organisationer
  3. Blanketter
  4. Ansökan om anslutning...

Ansökan om anslutning av automatisk brandlarmanläggning

Fyll i formuläret för att göra din ansökan. Mer info om automatiska brandlarmsanläggningar finns här.

Ansökan om anslutning till automatisk brandlarmsanläggning
Inget bindestreck
(Om annan än postadress)
Anläggningens storlek
Kontaktperson, namn
Kontaktperson, namn
Förnamn
Efternamn

Maximum file size: 516MB

Ansökan behandlas bara om samtliga dokument skickas med. Intygen ska vara utfärdade av anläggarfirma respektive besiktningsfirma enligt kraven i SBF 110 (gällande utgåva).

Maximum file size: 516MB

Ansökan behandlas bara om samtliga dokument skickas med. Intygen ska vara utfärdade av anläggarfirma respektive besiktningsfirma enligt kraven i SBF 110 (gällande utgåva).

Vad händer med ansökan?

  1. När ansökan är komplett behandlar räddningstjänsten ansökan.
  2. Räddningstjänsten tar kontakt med kontaktpersonen för att skriva ett anslutningsavtal med räddningstjänsten samt bokar in en tid för överlämning av er nyckel eller tagg till räddningstjänsten.
  3. När anslutningsavtalet är påskrivet beviljar räddningstjänsten att SOS Alarm AB kopplar vidare ert automatiska brandlarm till räddningstjänsten.