Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Lantbrukets brandskydd

En fin brun kalv vilar i höet. Kalven är fotad ovanifrån och vi ser det i profil från nacken och upp.

Brandriskerna i lantbruk och hästverksamhet är stora och kräver särskild uppmärksamhet. Utryckningstiden till gårdar utanför tätorten är lång och det kan dröja över en halvtimme innan räddningstjänsten är framme. Därför måste gårdar på landsbygden vidta extra åtgärder för att kunna förebygga och släcka bränder.

Infomation från Lantbrukets Brandskyddskommitté
Förebygg brand – ditt ansvar, skydda din gård och dina djur

Information om LBK och LBK:s rekommendationer


Sidan är uppdaterad 2019-12-06

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund