Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Naturvårds- och hyggesbränning

Det brinner i mark och trädstammar, oranga lågor sprider sig ibland det gröna gräset och barren.

Så kallade naturvårds- och hyggesbränningar ska anmälas till räddningstjänsten i den kommun där bränningen ska genomföras.

För kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund innebär det att anmälan görs till Räddningstjänsten Jämtland.

Anmälan

Planerade bränningar ska anmälas i god tid. Anmälan ska innehålla information om:

  • Platsen för den planerade bränningen inkl. kartunderlag och koordinater (OBS ange även vilket koordinatsystem).
  • Kontaktpersoner för bränningen, företrädelsevis bränningsledaren.
  • Information om hur man har planerat bränningen, till exempel en kopia av bränningsplanen. Det ska framgå vilken typ av utrustning man avser använda och om man kommer att ha helikopter tillgänglig.

Anmälan kan skickas in till räddningstjänsten via post eller e-post.
Postadress: Box 71, 831 21 Östersund
E-post: info@rtjamtland.se

Info om genomförande

Då anmälan kommit in återkopplar räddningstjänsten genom att skicka en bekräftelse som också innehåller information om till vem, hur och när man ska informera om att bränningen kommer att genomföras. Räddningstjänsten informerar SOS Alarm AB - och därmed ska den som ska genomföra bränningen inte själv ta kontakt med SOS Alarm AB.

Sidan är uppdaterad 2019-12-06

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
Org. 222000-1560
831 28 Östersund