1. Startsida
  2. Organisationer
  3. Utrymning med hjälp...

Utrymning med hjälp av räddningstjänsten

I vissa byggnader tillåts att räddningstjänstens stegar och höjdfordon används som en av två utrymningsvägar. För att det ska vara möjligt krävs att räddningstjänsten har tillräcklig förmåga och tillräckligt snabb insatstid. Det krävs också att byggnaden är tillgänglig för räddningstjänstens fordon och att det finns uppställningsplatser som är anpassade för räddningstjänstens utrustning.

Förutsättningar

I denna vägledning beskrivs räddningstjänstens förutsättningar att utgöra alternativ utrymningsväg samt hur byggnader och omkringliggande mark behöver utformas för att utrymning ska kunna genomföras. Vägledningen innehåller även ett avsnitt om räddningstjänstens framkomlighet via räddningsvägar, parkeringsytor, innergårdar och liknande.

Vägledning – Utrymning med hjälp av räddningstjänsten