Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Sevesoanläggningar med farliga kemikalier

Bild på en lastbil och en hjullastare. Lastbilen lastas i ett stenbrott där det troligen har sprängts med explosiva ämnen. Detta är en vanlig typ av sevesoanläggning inom länet.

Du som bor i närheten av verksamheter som hanterar farliga kemikalier behöver känna till hur du ska agera vid en eventuell olyckshändelse.

Enligt lag ska du som bor intill en verksamhet med farliga kemikalier, så kallade Seveso-anläggningar, få information om vilka risker som finns, och vilka åtgärder de aktuella verksamheterna har vidtagit för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Anläggningar i förbundets kommuner

På respektive kommuns hemsida finns information om de anläggningar som finns i den aktuella kommunen. Du kommer direkt till informationen via länkarna nedan.

Bräcke kommun

Härjedalens kommun

Krokoms kommun

Ragunda kommun

Strömsunds kommun

Östersunds kommun

Sidan är uppdaterad 2021-02-16

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
Org. 222000-1560
831 28 Östersund