Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Sotningstaxa

Sotningstaxan varierar lite mellan de olika sotningsdistrikten, den beräknas efter hur sotningsdistriktet ser ut. Om sotningsdistriktet är stort med långa avstånd mellan bebyggelsen blir det en högre grundavgift (inställelseavgift).

Sotningstaxan är indexreglerad och revideras årligen.

Taxor inom förbundets medlemskommuner

Sidan är uppdaterad 2019-12-06

Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund