1. Startsida
  2. Ersättning för frivilliginsatser...

Ersättning för frivilliginsatser och skadad egendom under skogsbränderna 2018

Du som ställt upp som frivillig, privat eller genom frivilligorganisationer, under skogsbränderna i våra medlemskommuner – Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund, har rätt till ersättning för den arbetade tiden. Om din egendom skadats i samband med deltagande i räddningsinsats har du som enskild rätt till ersättning.

Ersättningsanspråk för arbetad tid för frivilliga

För att ansöka om ersättning behöver du fylla i och skicka in blankett om ersättningsanspråk nedan. Försök sammanfatta uppdraget tydligt när du fyller i underlaget. Till exempel: ”Utkörning av proviant från depå till Fågelsjö”.

Har du under uppdraget varit i kontakt med någon ansvarig från frivilligorganisation, räddningstjänst, Länsstyrelsen, Försvarsmakten etcetera är det viktigt att du skriver den personens namn eller funktion och gärna telefonnummer under “kontaktperson”, så att de kan styrka din insats.

Ersättningsunderlag – frivilliginsats, PDF

Ersättningsanspråk skada på egendom

Har din egendom skadats i samband med räddningsinsatsen? Enligt lagen om skydd mot olyckor (7 kap. 4 §) så har du som enskild rätt till ersättning för skador på lös egendom som uppkommit under räddningsinsats. Observera att den här ansökan inte gäller brandskadad skog, dessa anspråk gör du gentemot ditt försäkringsbolag.

För att styrka ditt anspråk på ersättning ska du skicka med dokumentation, till exempel foton, kartbild, offert, kvitton eller ett utlåtande från sakkunnig reparatör/hantverkare.

Ansökan om ekonomiska anspråk, PDF

Så gör du

Ladda ner och fyll i rätt blankett. Skriv ut blanketten och signera den.
Skicka blanketten till:
Räddningstjänsten Jämtland
Box 71, 831 21 Östersund

Vad händer sen?

Vi kommer att gå igenom och verifiera varje ansökan. Du kan bli kontaktad med kompletterande frågor. Ersättningsarbetet kommer att ta tid, vilket vi ber om överseende med.

Frågor

Om du frågor kring ansökan om ersättning kontaktar du oss via växeln 063-14 80 00.