Ekonomi

Räddningstjänsten är en kommunal och skattefinansierad verksamhet. Jämtlands Räddningstjänstförbund får årligen kommunbidrag från medlemskommunerna som utgör cirka 90 procent av de totala intäkterna och finansierar verksamheten. Utöver kommunbidragen säljer förbundet tjänster som exempelvis inre systemledning, olika utbildningar och tillsyner. De totala kostnaderna för förbundet är cirka 198 miljoner kronor per år, där cirka 71 procent går till löner och pensioner. Våra lokaler utgör cirka 11 procent av de totala kostnaderna och resterande 18 procent är kostnader för utrustning, fordon, IT och kommunikation med mera.

Verksamheten ska bedrivas med god ekonomisk hushållning, vilket betyder att förbundet ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. En förutsättning för en god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet. I förbundets årsbudget får normalt de upptagna kostnaderna inte överstiga de intäkter förbundet kan påräkna i form av bidrag från medlemskommunerna och övriga intäkter.

ÄgarkommunMedlemsbidrag Tkr 2024
Berg14 307
Bräcke11 429
Härjedalen24 565
Krokom21 258
Ragunda10 948
Strömsund19 317
Åre24 640
Östersund50 565
Summa: 177 030

Rapporter och redovisningar

Budget och verksamhetsplaner

Redovisningar

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013