Ekonomi

Räddningstjänsten är en kommunal och skattefinansierad verksamhet. Jämtlands Räddningstjänstförbund får årligen kommunbidrag från medlemskommunerna som utgör cirka 93 procent av de totala intäkterna och finansierar verksamheten. Utöver kommunbidragen säljer förbundet tjänster som exempelvis inre systemledning, olika utbildningar och tillsyner. De totala kostnaderna för förbundet är cirka 144 miljoner kronor per år, där cirka 71 procent går till löner och pensioner. Våra lokaler utgör ca 11 procent av de totala kostnaderna och resterande 18 procent är kostnader för utrustning, fordon, IT och kommunikation med mera.

Verksamheten ska bedrivas med god ekonomisk hushållning, vilket betyder att vi förbundet ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. En förutsättning för en god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet. I förbundets årsbudget får normalt de upptagna kostnaderna inte överstiga de intäkter förbundet kan påräkna i form av bidrag från medlemskommunerna och övriga intäkter.

Fördelning av medlemsavgiften
MedlemskommunerMedlemsbidrag 2023Ägarfördelning
Berg14 044 tkr10,44 %
Bräcke11 202 tkr8,23 %
Härjedalen24 248 tkr18,47 %
Krokom20 503 tkr14,27 %
Ragunda10 783 tkr8,07 %
Strömsund18 885 tkr13,66 %
Östersund47 081 tkr26,86 %
Totalt146 779 tkr100,00 %

Rapporter och redovisningar

Budget och verksamhetsplaner

Redovisningar

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013