Ekonomi

Förbundets budget består av medlemsavgifter från medlemskommunerna samt en viss intäktsfinansiering, främst via tillsynsavgifter och utbildningar och intäkter vid utryckningar till felaktiga larm från automatlarmsanläggningar.

Fördelning av medlemsavgiften
MedlemskommunerMedlemsbidrag 2021Ägarfördelning
Berg12 832 tkr10,44
Bräcke10 262 tkr8,23
Härjedalen22 222 tkr18,47
Krokom18 603 tkr14,27
Ragunda9 885 tkr8,07
Strömsund17 263 tkr13,66
Östersund42 136 tkr26,86
Totalt133 203 tkr100,00

Rapporter och redovisningar

Budget och verksamhetsplaner

Redovisningar

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013