Tillståndsprocessen explosiva varor

Ansökan om tillstånd till hantering av explosiva varor med avseende på förvärv, förvaring, handel och överföring inom Sverige samt ansökan om godkännande av föreståndare vid denna hantering i kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund görs på blanketten Ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor som finns på sidan Blanketter.

Ansökan

Ifylld och underskriven ansökan skickas, inklusive bilagor, till Jämtlands Räddningstjänstförbund. Vilka bilagor som ska bifogas framgår av ansökan.

Komplettering

Då ansökan inkommit kommer räddningstjänsten ta kontakt med sökande. Eventuellt behövs kompletterande uppgifter eller så kan räddningstjänsten vilja göra ett besök på platsen där verksamheten ska bedrivas. Då fullständig ansökan inkommit, det vill säga då samtliga efterfrågade handlingar inkommit, skickas ett mottagningsbevis till sökande, från och med detta datum har räddningstjänsten i normalfallet tre (3) månader på sig att fatta beslut.

Samråd

Räddningstjänsten kommer att samråda (skicka ärendet på remiss) med andra myndigheter, exempelvis Polismyndigheten, för att de ska ha möjlighet att yttra sig angående ansökan. Räddningstjänsten kommer även att begära utdrag ur Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister för såväl sökande som föreståndare.

Beslut

Då andra myndigheter getts möjlighet att yttra sig kommer räddningstjänsten fatta beslut om att avslå eller ge tillstånd till hanteringen. Tillståndet kan vara förenat med vissa villkor, ett av de vanligaste villkoren är att hanteringen inte får påbörjas före det att räddningstjänsten gjort en avsyning, det vill säga på plats inspekterat anläggningen. Tillståndet är alltid tidsbegränsat, hur lång tid tillståndet gäller beror på olika faktorer.

Att söka om tillstånd är förenat med en avgift.