1. Startsida
  2. Privatpersoner
  3. Explosiva varor privatpersoner

Explosiva varor privatpersoner

Hantering, överföring och import av explosiva varor regleras i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (ofta förkortad LBE). Förutom lagen finns en förordning och ett stort antal föreskrifter och allmänna råd som gäller explosiva varor. Se gärna Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats där lagen, förordningen samt alla föreskrifter och allmänna råd finns att läsa.

För kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund är Räddningstjänsten Jämtland tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Vit illustrerad skylt med röd ram och en svart explosion

Beträffande krav i vapenlagen (1996:67) är det Polismyndigheten som är tillstånds- och tillsynsmyndighet och frågor som gäller detta hänvisas därmed till dem.

Tillståndsbefriad hantering

För att hantera explosiva varor krävs i de flesta tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Undantag från tillståndsplikten finns dock, dessa undantag är ofta aktuella för privatpersoner. Vilka undantagen är framgår av 2 kap. i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av explosiva varor (MSBFS 2019:1)

Tillstånd

I alla andra fall än ovanstående krävs tillstånd till hanteringen enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Mer information om tillstånd och hur det söks hittas under Företag och organisationer – Explosiva varor – Tillstånd.