Översvämning och vårflod

Högt flöde Ytterån

Varje vår finns det risk för vårflod, speciellt när stora mängder snö och is smälter snabbt. Vi kan också drabbas av översvämning på grund av stora mängder regn oberoende av årstid. Det kan medföra allvarliga problem och att vägar, järnvägar, broar och fastigheter blir fyllda med vatten.

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Agera i tid om du ser att en översvämning är på gång.

Några tips för förbereda sig på och hantera översvämning

 • Undersök varför vattnet inte rinner undan. Kontrollera brunnar på och runt din fastighet. Kanske behöver de rensas från is eller skräp.
 • Har du grejer där det kan bli översvämningar, flytta de i tid. Det gäller både vid vattendrag, i källare eller andra utrymmen som kan bli översvämmade.
 • Vid behov, hyr eller köp pumpar i tid.
 • Titta över din försäkring på fastigheten – vad gäller?
 • Håll dig uppdaterad via samhällets informationskanaler exempelvis webbplatser hos din kommun, vattenbolag, elbolag, SMHI och räddningstjänst.
 • Vid en akut nödsituation – ring 112.

Undvik elolycka i din elanläggning

Vid översvämning, ras eller åska ökar risken för att dina elprodukter och din elanläggning skadas och blir strömförande. Strömmen kan till och med gå från en elanläggning eller produkt via luften eller vatten till dig, utan att du fysiskt tar i en elektrisk ledare. Du kan drabbas av elchock eller brännskada och det finns risk för brand.

Att tänka på vid en akut händelse

 • Vid hög risk för ras eller översvämning bryt gärna strömmen i din bostad i förebyggande syfte för att undvika olyckor.
 • Gå inte i vatten som kan vara strömförande. Ta inte i och gå inte nära skadade elektriska anläggningar och produkter.
 • Om möjligt koppla ifrån anläggningen, men bara om du kan undvika att utsätta dig själv för fara.
 • Utrym, informera och spärra av om du inte är säker på att du lyckats bryta strömmen.
 • Tänk på att inkommande elkabel till bostaden kan förbli strömförande även om du lyckats koppla ifrån din anläggning. Vid behov kontakta ditt elnätsföretag för bortkoppling av inkommande el.
 • Ser du en översvämmad eller skadad elanläggning som inte är din, kontakta ägaren. Om du inte vet vem ägaren är, kontaktar du räddningstjänsten.
Omslagsbild broschyr elsäkerhet vid översvämning och ras.

Om du vill ha mer infomation om hur du gör kan du ladda hem Elsäkerhetsverkets broschyr:

Vid översvämning och ras, hos Elsäkerhetsverket