1. Startsida
  2. Privatpersoner
  3. Gasol
  4. Gasol i husvagnar...

Gasol i husvagnar och husbilar

Gasol i husvagnar orsakar flera otäcka olyckor varje år. Se över din gasolutrustning och kontrollera den regelbundet, så undviker du brand och explosion.

Räddningstjänsten rekommenderar Brandskyddsföreningens informationsblad Goda råd om gasol i husvagnar där det finns information om hur du undviker olyckor.

Hur ska flaskorna placeras?

Gasflaskorna får endast vara åtkomliga utifrån. Huvudavstängningsventil ska vara åtkomlig utifrån. Husvagn för fritidsbruk får medföra högst två gasflaskor. Varje flaska får rymma högst 30 liter. Gasflaskan ska sitta fast ordentligt och kunna fästas och lossas utan hjälp av verktyg.

Läckagekontroll

Ta för vana att kontrollera tätheten i din gasolanläggning med läckindikator varje gång du byter behållare eller minst en gång om året. Läs mer under rubriken Läckagekontroll.

Slopade säkerhetskontroller för husbil eller husvagn

Från och med den 29 april 2009 slipper alla som funderar på att köpa eller importera en husbil eller husvagn att göra den tidigare obligatoriska kontrollen av gasolinstallationer i fordonet. Men eftersom ganska många gasoldrivna kylskåp och spisar faktiskt är felinstallerade kan det ändå vara värt besväret att lämna in fordonet för en inspektion. Varje år inträffar ett par olyckor i Sverige, även med dödlig utgång, där felinstallerade kylskåp eller spisar orsakar förgiftning eller att intilliggande material fattar eld.

Även den årliga täthetskontrollen av slangar och rörledningar i husbilar och husvagnar som innan utförts vid kontrollbesiktningen försvann den 29 april 2009. Täthetskontrollen erbjuds idag vid kontrollbesiktningen men det är upp till den enskilde att bestämma om den ska genomföras eller inte.

Brandvarnare och gasolvarnare

Att ha en fungerande brandvarnare i husvagnen eller husbilen är lika viktigt som att ha brandvarnare hemma. Brandvarnaren ger tidig varning om det skulle börja brinna och ger dig möjlighet att ingripa eller utrymma husvagnen innan det är för sent. Gasolvarnare ger tidig varning vid gasolutsläpp.

Brandsläckare

Räddningstjänsten rekommenderar att du alltid har en pulversläckare i husvagnen eller husbilen. Storleken bör vara minst två kilo med lägst effektivitetsklass 13 A 70 BC, gärna högre. I större husvagnar bör släckaren vara större än två kilo. Kontrollera vad som gäller med ditt försäkringsbolag. Även en brandfilt är bra att ha i husvagnen.

Bensinstationer och färjor

Det är förbjudet att medföra öppen eld på bensinstationer och färjor. Släck därför alla gasolapparater innan du tankar bilen eller kör ombord på en färja. Glöm inte att även släcka gasen i kylskåpet. Stäng gasolanläggningens huvudventil innan du kör ombord på en bilfärja.