Camping

Husvagnar och tält brinner snabbt, ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till att minska risken för att brand uppstår eller sprids. Om det blir en brand kan mycket räddas om du är beredd att ingripa själv. Att hålla rätt avstånd och ha utrustning för tidig varning och ingripande är det viktigaste att tänka på.

Brandskyddsutrustning

 • En brandvarnare och en gasolvarnare ger tidig varning.
 • Med en handbrandsläckare och en brandfilt får du goda möjligheter att ingripa i ett tidigt skede, oavsett om det är hos dig eller hos grannen det brinner.

Avstånd

Står tält och vagnar för tätt är risken stor att en brand sprider sig till grannarna.

 • Avståndet mellan två campingenheter eller mellan en campingenhet och ett tält bör vara minst fyra meter. Med campingenhet menas husvagn eller husbil inklusive eventuellt förtält eller liknande.
 • Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter.
 • Kom också ihåg att placera husvagnens dragkrok ut mot vägen så att din vagn snabbt kan flyttas om det börjar brinna hos grannen.
 • Normalt ska det vara åtta meter från en byggnad som ett spiketält och till grannekipage. Men om man isolerar och brandklassar ytterväggen kan avståndet sänkas till fyra meter.
Illustration av avstånden för brandsäker camping

Spiketält

På campingplatser, framförallt i fjällvärlden, byggs ofta spiketält (förstugor) i anslutning till husvagnar. I spiketältet kan det ofta förvaras kläder och liknande men även soffor, extrabäddar och annat brännbart material. Tänk på att spiketältet oftast är din enda väg ut.

 • Ingen gasolhantering får förekomma i spiketältet.
 • Gasolbehållare i husvagnar och husbilar ska förvaras stående i ett avskilt utrymme som är ventilerat till det fria.
 • Ingen eldstad får förekomma i spiketältet, ej heller förvaring av bränsle, utrymning från husvagnen ska ju ske via spiketältet.
 • Normalt ska det vara åtta meter från en byggnad som ett spiketält och till grannekipage. Men om man isolerar och brandklassar ytterväggen kan avståndet sänkas till fyra meter.
 • Ha brandskyddsutrustning tillgänglig.

Hantera gasolen rätt

Använder du gasol för värme eller matlagning måste du ha god kunskap om hur man gör det på ett säkert sätt.

 • Det är viktigt att ha god ventilation i anslutning till utrustningen. Gasol är ingen giftig gas, men den är mycket brännbar och explosiv. Läckande gasol kan dessutom orsaka kvävning eftersom den tränger undan syre.
 • Kontrollera att alla slangar och kopplingar till gasolanläggningen är hela och ordentligt åtdragna för att hindra läckage.
 • Gasolflaskor får aldrig ligga ner, då fungerar inte säkerhetsventilen.
 • Placera gasolutrustning med tillräckligt avstånd från brännbart material. Om inga instruktioner finns bör avståndet vara minst 60 cm.
 • Ta för vana att kontrollera tätheten i din gasolanläggning med läckindikator varje gång du byter behållare eller minst en gång om året. Vid behov kan du få hjälp med läckageprovning genom någon husvagnsklubb eller husvagnsförsäljare. Vid kontrollbesiktning finns ofta möjlighet att få gasolanläggningens täthet kontrollerad