Camping

Husvagnar och tält brinner snabbt, ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till att minska risken för att brand uppstår eller sprids. Om det blir en brand kan mycket räddas om du är beredd att ingripa själv. Att hålla rätt avstånd och ha utrustning för tidig varning och ingripande är det viktigaste att tänka på.

Brandskyddsutrustning

En brandvarnare och en gasolvarnare ger tidig varning. Med en handbrandsläckare och en brandfilt får du goda möjligheter att ingripa i ett tidigt skede, oavsett om det är hos dig eller hos grannen det brinner.

Om det börjar brinna

 • Agera efter principen: Rädda–Varna–Larma–Släck. Rädda människor i fara, varna omgivningen och larma räddningstjänsten. Försök släcka om du har släckare eller slang, men ta inga onödiga risker.
 • Vid behov av hjälp i en nödsituation–ring 112.
 • Om det brinner hos grannen–flytta om möjligt campingenheter och tält som är i fara.
 • Möt upp när räddningstjänsten kommer till platsen och visa var det brinner

Avstånd

Står tält och vagnar för tätt är risken stor att en brand sprider sig till grannarna.

 • Avståndet mellan två campingenheter eller mellan en campingenhet och ett tält bör vara minst fyra meter. Med campingenhet menas husvagn eller husbil inklusive eventuellt förtält eller liknande.
 • Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter.
 • Kom också ihåg att placera husvagnens dragkrok ut mot vägen så att din vagn snabbt kan flyttas om det börjar brinna hos grannen.
 • Normalt ska det vara åtta meter mellan byggnader som spiketält. Om ytterväggarna isoleras och uppfyller lägst brandklass EI30 är det möjligt att sänka avståndet.
Illustration av avstånden för brandsäker camping

Spiketält

På campingplatser, framförallt i fjällvärlden, byggs ofta spiketält (förstugor) i anslutning till husvagnar. De kräver bygglov och det finns regler att följa för byggets storlek. I spiketältet kan det ofta förvaras kläder och liknande men även soffor, extrabäddar och annat brännbart material. Tänk på att spiketältet oftast är din enda väg ut.

 • Ingen gasolhantering får förekomma i spiketältet.
 • Gasolbehållare i husvagnar och husbilar ska förvaras stående i ett avskilt utrymme som är ventilerat till det fria.
 • Ingen eldstad får förekomma i spiketältet, ej heller förvaring av bränsle, utrymning från husvagnen ska ju ske via spiketältet.
 • Normalt ska det vara åtta meter mellan byggnader som spiketält. Om ytterväggarna isoleras och uppfyller lägst brandklass EI30 är det möjligt att sänka avståndet.
 • Ha brandskyddsutrustning tillgänglig.

Grilla säkert

 • Grilla aldrig i förtältet eller hustältet. Glödande kol och annat träbränsle ger ifrån sig giftig koloxid.
 • Grillen ska stå på ett plant och obrännbart underlag minst en meter från tältet eller husvagnen.
 • Förvara tändvätska minst tre meter från grillen.
 • Lämna aldrig grillen utan tillsyn.
 • Lägg använt grillkol, gäller även engångsgrillar, på avsedd och anvisad plats. Använt bränsle från en kolgrill kan behålla värme och glöd upp till tre dygn.

Hantera gasolen rätt

Använder du gasol för värme eller matlagning måste du ha god kunskap om hur man gör det på ett säkert sätt.

 • Det är viktigt att ha god ventilation i anslutning till utrustningen. Gasol är ingen giftig gas, men den är mycket brännbar och explosiv. Läckande gasol kan dessutom orsaka kvävning eftersom den tränger undan syre.
 • Kontrollera att alla slangar och kopplingar till gasolanläggningen är hela och ordentligt åtdragna för att hindra läckage.
 • Gasolflaskor får aldrig ligga ner, då fungerar inte säkerhetsventilen.
 • Placera gasolutrustning med tillräckligt avstånd från brännbart material. Om inga instruktioner finns bör avståndet vara minst 60 cm.
 • Ta för vana att kontrollera tätheten i din gasolanläggning med läckindikator varje gång du byter behållare eller minst en gång om året. Vid behov kan du få hjälp med läckageprovning genom någon husvagnsklubb eller husvagnsförsäljare. Vid kontrollbesiktning finns ofta möjlighet att få gasolanläggningens täthet kontrollerad.

Länk till mer info

Allmänna råd och kommentarer om brandskydd vid campinganläggningar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.