Anlagd brand

Anlagda bränder är ett samhällsproblem och ett allvarligt brott som hotar dem som befinner sig i en byggnad. Genom samarbete, uppmärksamhet och förebyggande arbete minskar vi risken för anlagd brand. Statistiken visar tydligt att bränder ofta startar i brännbart material så som papper, kartonger och skräp. Det är vanligt att bränder anläggs i trapphus, korridorer, på toaletter och inte minst på byggnadens utsida. Många anlagda bränder kan undvikas om vi håller rent från skräp på platser där många människor rör sig.

Minska risken för anlagd brand

Bilden visar några av de risker som kan finnas i och utanför en byggnad. Alla risker är inte förknippade med anlagd brand. Inomhus visas exempelvis vanliga brandrisker och brister i brandskyddet. I texterna finns även förslag på åtgärder. Spara ner bilden eller öppna den i en ny flik för att se bättre. Du kan även ladda ner och skriva ut denna folder med bilden i (PDF-fil).

En detaljrik illustration med brandrisker samt texter i punkter från A till Å som kopplas till platser i illustrationen.

Instruktioner för de som vistas i lokalerna

Eftersom en brand kan växa fort gäller det att agera direkt. Det är när branden fortfarande är liten som man har chans att handla på rätt sätt.
Att handla på rätt sätt vid en brand kan vara avgörande för säkerheten. Tänk igenom före hur du ska bete dig och ta dig ut om det börjar brinna.
Rädda – Varna – Larma – Släck är normalt den ordning du kan följa om du upptäcker en brand. Men den verkliga situationen avgör vilken ordning som är bäst. Är ni flera kan ni hjälpas åt.

Om du hör ett brandlarm eller ser en brand, rädda och varna andra som kan befinna sig i fara. Om du inte kan släcka branden själv, stäng dörren till rummet där det brinner och stäng också ytterdörren när alla kommit ut.
Ring 112 – berätta vad som har hänt och om någon är skadad, var du är och vem du är som ringer.
Släck branden om du bedömer att du klarar det. Finns handbrandsläckare: hämta den, ryck ur sprinten, rikta munstycket mot det som brinner, inte mot lågorna. Håll dig under röken

Stora konsekvenser för den som anlägger en brand

Unga människor har en sämre förmåga att inse följderna av sitt handlande och kanske inte kan förstå att även en brand i en papperskorg på toalett en kan leda till en mycket allvarlig situation.

 • De riskerar andra människors liv och hälsa.
 • Röken från branden kan hindra personer inne i byggnaden att ta sig ut.
 • De utsätter räddningstjänstens personal för risker.
 • Det kan bli stora materiella skador och ekonomiska förluster.
 • Det orsakar mänskligt lidande och otrygghet för många.

Samhället ser strängt på fenomenet anlagd brand och konsekvenserna blir allvarliga även för en ung brandanläggare. Straffen för mordbrand/skadegörelse är avsevärda och förutom brottsmålet uppstår en skadeståndsskyldighet:

Straff för skadegörelse/mordbrand

 • Vid skadegörelse kan personen dömas till böter eller fängelse och vid mordbrand kan den dömas till fängelse.
 • Även vid försök/förberedelse kan straffansvar utdömas.
 • Om personen är under 15 år kopplas sociala myndigheter in.
 • Om personen är 15–18 år kan den få ungdomsvård.
 • Om personen är över 18 år kan den få fängelse.

Skadestånd

 • Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar skada ska ersätta skadan.
 • Personligt skadestånd oavsett ålder – förövaren får själv betala.
 • Skulden är livslång.

Den som anlägger en brand eller orsakar skadegörelse kan få problem med att få jobb, lägenhet, körkort, banklån, kreditköp och mobilabonnemang. Även felaktigt utlösta brandlarm kan leda till ersättningsskyldighet.