1. Startsida
  2. Press
  3. Pressbilder

Pressbilder

Lars Nyman
Lars Nyman förbundschef

Johan Wickenberg räddningschef och chef för Räddningsavdelningen
Mats Sundbom chef för Förebyggandeavdelningen
Håkan Olsen Verksamhetsstrateg
Niclas von Essen chef för Teknikenheten
Jörgen Eriksson chef för Metod- och taktikenheten
Jim Kaarnavuo chef för RiB-enheten

Genrebilder

Hör av dig till vår kommunikatör Monica Landin för att få genrebilder för vår verksamhet:
monica.landin@rtjamtland.se
063-14 80 34