Brandman

Räddningstjänsten rycker ut vid bland annat trafikolyckor, på akutvårdsuppdrag som hjärtstopp, bränder, kemikalieolyckor, olyckor med farligt gods, djurlivräddning och oljeutsläpp. Men tvärtemot vad man kan tro är utryckningar en relativt liten del av yrket. Som brandman arbetar du även med materialvård och insatsövningar samt förebyggande med utbildningar eller information. Eftersom brandmannayrket är så pass fysiskt krävande ingår konditions- och styrketräning under arbetstid. Alla brandmän genomgår fystester och läkarundersökningar med jämna mellanrum för att kontrollera kondition och hälsa. Arbetstiderna varierar men det vanligaste är att man jobbar i skift.

Skydd mot olyckor (SMO) eftergymnasial utbildning

Varje termin startar utbildning i skydd mot olyckor (SMO). Det är en tvåårig eftergymnasial utbildning för dig som vill bli brandman och arbeta med räddning och säkerhet. Du lär dig såväl metoder för olycksförebyggande och skadebegränsande arbete, som att genomföra och följa upp räddningsinsatser. Utbildningen ger examen i säkerhets- och räddningsarbete. Efter examen kan du söka jobb som brandman inom den kommunala räddningstjänsten, eller arbeta med skydd mot olyckor vid andra kommunala förvaltningar, statliga myndigheter eller inom näringslivet.

Film om att vara brandman

Att arbeta som brandman innebär mycket mer än att släcka bränder.