Frister

Sotning (rengöring)

Hur ofta det behöver rengöras (sotningsintervall) beror på vilken förbränningsanordning det handlar om. Räddningstjänstförbundets direktion bestämmer vilka sotningsintervall som gäller inom sotningsdistrikten Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund.

Sotningsfrister

Brandskyddskontroll

Tiden mellan brandskyddskontroller varierar mellan två och sex år beroende på typ av anläggning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter styr hur ofta kontroller ska göras, vad de omfattar och vilka krav som gäller för de personer som ansvarar för kontrollerna.

Brandskyddskontrollfrister