Vårflod

Varje vår finns det risk för vårflod, speciellt när stora mängder snö och is smälter snabbt. Vi kan också drabbas av översvämning på grund av stora mängder regn oberoende av årstid. Det kan medföra allvarliga problem och att vägar, järnvägar, broar och fastigheter blir fyllda med vatten.

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Agera i tid om du ser att en översvämning är på gång.

Läs mer hur du kan kan skydda din fastighet.