Syrgas i hemmet

Grafisk symbol för syrgas

Vid vissa sjukdomar kan patienter behöva behandling med syrgas (oxygen) i hemmet. Syrgas är ett ämne som i sig själv inte är brännbart men som påskyndar förbränning. Detta gör att vissa skyddsåtgärder behöver vidtas för att hanteringen ska ske på ett så säkert sätt som möjligt.

Räddningstjänsten Jämtland har sammanställt information om vad man behöver tänka på vid hantering av syrgas i hemmet i ett informationsblad.

Informationsblad: Hantering av syrgas i hemmet (545 kb, pdf)