1. Startsida
 2. Privatpersoner
 3. Brandskydd i bostäder

Brandskydd i bostäder

Många bränder startar för att vi människor begår misstag som hänger ihop med att vi glömmer, stressar eller helt enkelt tänker på något annat. Varje år omkommer ungefär 100 personer till följd av brand i Sverige, de allra flesta dödsbränder sker i bostäder. Många enkla åtgärder kan vidtas för att förhindra brand och minska konsekvenserna, exempelvis hade fler av de som omkommer i bränder överlevt om det hade funnits fungerande brandvarnare. På dessa sidor kan du läsa mer om brandsäkerhet i hemmet och hur du kan göra för att förhindra olyckor.

Alla rekommenderas att ha

 • Brandvarnare
 • Brandsläckare
 • Brandfilt

Brandvarnaren är en billig livförsäkring. Brandvarnare kan ge dig den extra minut du behöver för att rädda livet, varna andra och börja släcka branden. Läs mer om brandvarnare här.

Ha minst en handbrandsläckare hemma, vi rekommenderar 6 kg pulversläckare. Om du har en stor bostad eller en bostad i flera plan kan det vara bra att ha flera släckare. Placera gärna släckarna på en synlig plats i anslutning till entréer eller andra utgångar.

En brandfilt är ett bra komplement till en handbrandsläckare. Den kan med fördel användas för att dämpa en brand eller släcka brand i kläder, möbler eller i kokkärl.

Rädda – varna – larma – släck

Ett bra sätt för att du i en akut situation ska komma ihåg hur du ska bete dig är att memorera ramsan.

 • Rädda = Rädda dig själv och de som är i fara
 • Varna = Varna alla som hotas av branden
 • Larma = Larma 112
 • Släck = Släck branden om du tror att du klarar det

Kom ihåg! Det är den aktuella situationen som avgör hur du agerar och i vilken ordning du gör vad.

Brandrisken i köket

I köket är det spisen som som orsakar flest bränder. Förebygg bränder genom att hålla rent från brännbart material på och runt om spisen. Rengör även spisfläkten och ugnen då och då. Och kom ihåg att stänga av spisen! En “spisvakt” är ett bra hjälpmedel om man är orolig för att glömma en påslagen spis. Det finns olika typer av spisvakter, det kan vara en slags timer som stänger av spisen efter en stund, eller en detektor som bryter strömmen om det blir för varmt.

Eldstäder

Brand kopplad till eldstäder är den vanligaste orsaken till brand i villor och småhus. Braskaminer har på senare år blivit allt populärare för att skapa trivsel hemma. Rätt installerad, rätt eldad och rätt skött har du en säker källa till värme. Följ instruktionerna för din eldstad.

 • En god tumregel är att aldrig elda mer än 3 kg ved per timme och inte längre än 3–4 timmar.
 • Låt alltid eldstaden vila lika länge som du eldat innan du börjar elda igen.
 • Elda alltid med torr ved som lagrats torrt och luftigt i minst ett år.

Läs mer om Sotning och brandskyddskontroll samt vår info om Elda rätt – undvik soteld.

Goda råd om mobilladdare

Det är bra att ha en brandvarnare i närheten så att den larmar om mobiltelefonen eller mobilladdaren skulle börja ryka. Ha också en brandsläckare hemma. Var inte rädd, men var eftertänksam och vaksam – du behöver inte sitta och titta på när mobiltelefonen laddas. Koppla ur mobiltelefonen och laddaren när den har laddat färdigt.

Undvik att låta mobiltelefonen med laddare ligga och laddas på en soffa eller säng. Risken är att tyget fattar eld om laddaren/mobiltelefonen blir för varm. Brandskyddsföreningen och elsäkerhetsverket rekommenderar att man ska använda original laddare då dessa oftast är noggrant testade.

Som konsument ska man också vara uppmärksam på om laddarna har CE-märkning. Det innebär att de bland annat uppfyller säkerhetskraven för den europeiska marknaden.

Mer information finns på Goda råd om mobilladdare

Mer information