1. Startsida
  2. Organisationer
  3. Lantbrukets brandskydd

Lantbrukets brandskydd

Brandriskerna i lantbruk och hästverksamhet är stora och kräver särskild uppmärksamhet. Utryckningstiden till gårdar utanför tätorten är lång och det kan dröja över en halvtimme innan räddningstjänsten är framme. Därför måste gårdar på landsbygden vidta extra åtgärder för att kunna förebygga och släcka bränder.

Infomation från Lantbrukets Brandskyddskommitté hittar du i dokumentet:

Information om LBK och LBK:s rekommendationer kan du läsa på

Lantbrukets Brandskyddskommitté, Brandskyddsföreningens webbplats

En fin brun kalv vilar i höet. Kalven är fotad ovanifrån och vi ser det i profil från nacken och upp.