1. Startsida
  2. Organisationer
  3. Lantbrukets brandskydd

Lantbrukets brandskydd

Brandriskerna i lantbruk och hästverksamhet är stora och kräver särskild uppmärksamhet. Kostnaderna uppgår till runt 400 miljoner kronor för de cirka 2 000 lantbruksbränder som uppstår varje år. En allvarlig konsekvens av bränderna är att många djur brinner inne. Forskning och fullskaleförsök visar att många av dessa bränder kan undvikas med förhållandevis enkla medel.

Information om risker och åtgärder, från Lantbrukets Brandskyddskommitté, hittar du i broschyren:

Information om LBK och LBK:s rekommendationer kan du läsa på

Lantbrukets Brandskyddskommitté, Brandskyddsföreningens webbplats