Tillstånd brandfarliga varor

Den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor måste enligt 16 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (pdf. 44 kb) ha tillstånd till det. Vilka mängder som är tillståndspliktiga redogörs för under rubriken Tillståndspliktiga mängder.

Jämtlands Räddningstjänstförbund är tillståndsmyndighet

Tillståndsmyndighet för hantering som sker i kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund är Jämtlands Räddningstjänstförbund. Att räddningstjänsten är tillståndsmyndighet innebär att det är hos räddningstjänsten som tillståndet söks och räddningstjänsten som prövar och fattar beslut om tillstånd. Hur tillstånd söks beskrivs under rubriken Tillståndsprocessen för brandfarliga varor.