Brandskydd i bostäder för uthyrning

I Jämtlands län, framför allt i fjälltrakterna, finns ett stort antal bostäder som regelbundet hyrs ut som tillfälliga boenden, allt från små enskilda stugor till stora flerbostadshus där varje lägenhet hyrs ut separat. Uthyrning sker både direkt av privatpersoner eller via stora aktörer som förmedlar tusentals nätter per år.

Vad är “skäligt brandskydd”?

I nedan dokument förtydligas räddningstjänstens syn på hur brandskyddet i bostäderna bör anpassas på grund av uthyrningen. Anvisningarna ska ses som en vägledning för att underlätta tolkning av lagstiftningen och vad som utgör skäligt brandskydd. Dokumentet omfattar enbart brandskydd i bostäder för korttidsuthyrning. Brandskydd i traditionella hotell, pensionat och liknande berörs ej.  

Råden och anvisningarna vänder sig både till dig som ska bygga en ny byggnad som du vill ska kunna användas för regelbunden korttidsuthyrning, och till dig med en befintlig byggnad som du vill hyra ut. Med korttidsuthyrning avses uthyrning av bostad från ett dygn upp till cirka fyra veckor. 

Råd och anvisningar gällande brandskydd i byggnader som nyttjas för uthyrning av tillfällig bostad, PDF