Råd till dig som markägare

Eftersläckning och bevakning av eldhärjat område är oerhört viktigt eftersom marken är uttorkad och risken för uppblossande glödbränder är stor. Gnistor från glödbränder kan sprida sig ut i obrända eller upptorkade partier och där orsaka ny skogsbrand – speciellt om vinden ökar eller ändrar riktning. Eftersläckning kan ta lång tid och ska pågå tills området är säkrat. Det är markägarens ansvar att noggrant inventera och släcka pågående glödbränder som ofta syns som små rökar. Arbetet är farligt och ska bedrivas med stor försiktighet.

På vår hemsida har vi samlat information till dig som behöver göra eftersläckning och efterbevakning.