Politik

Jämtlands räddningstjänstförbund ansvarar för den kommunala räddningstjänsten för medlemskommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsunds och Östersund. Förbundets beslutande församling kallas för direktion. Direktionen består av förtroendevalda från de olika medlemskommunerna. För att vara valbar till direktionen skall man även vara invald i hemkommunens kommunalfullmäktige.

Kommunerna har i och med bildandet av förbundet, överlämnat ansvaret för de uppgifter som fastställs i förbundsordningen till direktionen. Direktionen har alltså det yttersta ansvaret för att bereda människors liv och hälsa och egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Se vår digitala anslagstavla för sammanträden, ärenden och protokoll:

Digitala anslagstavla

Medlemmar i direktionen

Ordinarie ledamöter

 • Stephen Jerand (kd), Östersund, ordförande
 • Leif Hagberg (c), Östersund
 • Björn Sandal (s), Östersund
 • Maud Peeker (c), Berg, 1:e vice ordförande
 • Yngve Hamberg (s), Bräcke
 • Sune Halvarsson (s), Härjedalen, 2:e vice ordförande
 • Lena Andersson (c), Krokom
 • Stefan Nilsson (kd), Ragunda
 • Morgan Olsson (s), Strömsund

Ersättande ledamöter

 • Anna Martin (m), Östersund
 • Margareta Widell (l), Östersund
 • Johnny Malmsten (s), Östersund
 • Daniel Hillbom (m), Berg
 • Hans Svärd (c), Bräcke
 • Pontus Nissblad (m), Härjedalen
 • Mikael Karlsson (s), Krokom
 • Annika Nilsson (s), Ragunda
 • Nils-Bengt Nilsson (c), Strömsund

Revisorer

 • Kjell Svantesson (s), Östersund, ordförande
 • Melker Kjellgren (v), Strömsund
 • Kjell Brickman (s), Krokom