Politik

Jämtlands räddningstjänstförbund ansvarar för den kommunala räddningstjänsten för medlemskommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsunds och Östersund. Förbundets beslutande församling kallas för direktion. Direktionen består av förtroendevalda från de olika medlemskommunerna. För att vara valbar till direktionen skall man även vara invald i hemkommunens kommunalfullmäktige.

Kommunerna har i och med bildandet av förbundet, överlämnat ansvaret för de uppgifter som fastställs i förbundsordningen till direktionen. Direktionen har alltså det yttersta ansvaret för att bereda människors liv och hälsa och egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Se vår digitala anslagstavla för sammanträden, ärenden och protokoll:

Digitala anslagstavla

Medlemmar i direktionen

Ordinarie ledamöter

 • Eric Jibor (s), Östersund, ordförande
 • Leif Hagberg (c), Östersund
 • Stephen Jerand (kd), Östersund
 • Erik Olofsson (c), Berg, 2:e vice ordförande
 • Mats Wilhelmsson (c), Bräcke
 • Conny Persson (s), Härjedalen, 1:e vice ordförande
 • Mikael Karlsson (s), Krokom
 • Stefan Nilsson (kd), Ragunda
 • Bertil Johansson (s), Strömsund
 • Linda Sundström (vv), Åre

Ersättande ledamöter

 • Anders Sundin (s), Östersund
 • Magnus Andersson (c), Östersund
 • Anna Martin (m), Östersund
 • Ida Asp (s), Berg
 • Veronica Eklund (m), Bräcke
 • Pontus Nissblad (m), Härjedalen
 • Andreas Karlsson (c), Krokom
 • Annika Nilsson (s), Ragunda
 • Simon Högberg (m), Strömsund
 • Linnea Haggren (kd), Åre

Revisorer

 • Kjell Svantesson (s), Östersund, ordförande
 • Melker Kjellgren (v), Strömsund, vice ordförande
 • Håkan Lindström (borgerlig opolitisk), Ragunda