1. Startsida
  2. Organisationer
  3. Tillfällig övernattning

Tillfällig övernattning

Inom Jämtlands Räddningstjänstförbunds område förekommer det ofta övernattning i byggnader som normalt inte är avsedda för det. Exempel på sådana byggnader är skolor, idrottshallar, fritidsgårdar, bygdegårdar med mera. Det är viktigt att se till att övernattning kan ske på ett så säkert sätt som möjligt.

Räddningstjänsten har ingen möjlighet att godkänna övernattning eller att ge dispens för annan användning än vad som anges i bygglovet. Vid sådana arrangemang vilar ett stort ansvar på fastighetsägaren och arrangören och det är viktigt att tillfälliga åtgärder vidtas för att öka brandsäkerheten. Vissa byggnader är dock inte lämpliga för övernattning oavsett vilka tillfälliga åtgärder som vidtas.

För att hjälpa arrangören och fastighetsägaren att ta sitt ansvar har räddningstjänsten tagit fram dokumentet Riktlinjer tillfällig övernattning som bör gås igenom noggrant. Räddningstjänsten önskar också att informeras om den tillfälliga övernattningen för att bättre kunna vara förberedda för en eventuell räddningsinsats. Du informerar oss genom att fylla i formuläret längre ner på denna sida.

Rekommenderade åtgärder

Jämtlands räddningstjänstförbund rekommenderar att följande åtgärder genomförs för att öka säkerheten i samband med övernattningstillfället:

  1. Läs igenom och tillämpa dokumentet ”Riktlinjer vid tillfällig övernattning”.
  2. Kontrollera om lokalerna är lämpliga för övernattning. Använd gärna Bilaga 2 “Kontroll i samband med tillfällig övernattning” i ovanstående dokument som stöd.
  3. Fyll i nedanstående formulär och klicka på skicka.
  4. Informera gäster om ordningsregler och åtgärder vid en eventuell brand.

Formulär för att informera räddningstjänsten om övernattning

Tillfällig övernattning