1. Startsida
  2. Organisationer
  3. Tillfällig övernattning

Tillfällig övernattning

Inom Jämtlands Räddningstjänstförbunds område förekommer det ofta övernattning i byggnader som normalt inte är avsedda för det. Exempel på sådana byggnader är skolor, idrottshallar, fritidsgårdar, bygdegårdar med mera. Det är viktigt att se till att övernattning kan ske på ett så säkert sätt som möjligt.

Rekommenderade åtgärder

Jämtlands räddningstjänstförbund rekommenderar att följande åtgärder genomförs för att öka säkerheten i samband med övernattningstillfället:

  1. Läs igenom dokumentet ”Riktlinjer vid tillfällig övernattning”.
  2. Kontrollera om lokalerna är lämpliga för övernattning. Använd gärna Bilaga 2 “Kontroll i samband med tillfällig övernattning” i ovanstående dokument som stöd.
  3. Fyll i nedanstående formulär och klicka på skicka.
  4. Informera gäster om ordningsregler och åtgärder vid en eventuell brand.

Kontakta gärna oss för ytterligare råd om du behöver det, 063-14 80 00.

Formulär för att informera räddningstjänsten om övernattning

Observera att den information du skickar in till räddningstjänsten är till för att förbättra förutsättningarna för en räddningsinsats. Det innebär inte att övernattningslokalen automatiskt är godkänd ur brandsynpunkt.

Tillfällig övernattning