1. Startsida
  2. Om förbundet

Om förbundet

Räddningstjänsten Jämtland är ett samarbete mellan kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund. Samarbetet inleddes 2004 mellan Östersund, Krokom och Strömsund. 2010 anslöt Berg och Bräcke, 2012 anslöt Ragunda, och 2015 anslöt också Härjedalen. Syftet med förbundet är att optimera resurser som idag är utspridda på de olika kommunerna.

Verksamhetsområdet skall vara inriktat på att ge människors liv, hälsa och egendom samt miljön ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Förbundet i siffror

Vi har 31 brandstationer, en heltidsstation och 30 RiB/beredskapsstationer samt 8 räddningsvärn. Cirka 500 medarbetare, varav ungefär 400 är brandmän i beredskap. Vi täcker in ett område med cirka 120 450 invånare på 45 500 kvadratkilometer yta och har omkring 2 500 utryckningar per år.  

Riskbild

Riskbilden i förbundet domineras av trafikolyckor längs våra vägar E14 och E45. Inom området finns vilt, vattendrag, sjöar och fjäll med ett rörligt friluftsliv som genererar personolyckor. Olyckor i enskilda objekt kan leda till större räddningsinsats med brandsläckning, rök- och kemdykning som följd. 

Vår vision

Vår omtanke – Din trygghet.

Vår verksamhetsstrategi

Vi identifierar risker, förhindrar olyckor och medverkar till att skapa en miljö där människor känner sig trygga. Vid räddningsinsatser arbetar vi på ett professionellt sätt med bra utrustning och största möjliga miljöhänsyn.

Vårt uppdrag

Vi ska bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv, hälsa, egendom och miljön. Detta innebär att vi ska:

  • Ha förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser inom godtagbar tid
  • Informera allmänheten om vår förmåga och hur varning ska ske vid större olyckor
  • Genomföra information och rådgivning samt utbildning till enskilda
  • Bedriva olycksutredningar
  • Samverka med medlemskommunerna i brand, risk- och krishanteringsfrågor samt vid behov medverka i krisledningsarbete
  • Genomföra tillsyn
  • Utföra andra närliggande uppdrag