Brandskydd för äldre

Risken att drabbas av brand eller omkomma i brand ökar med åldern. Det kan till exempel bero på att det blir svårare att upptäcka branden i tid och att hantera den. Av de cirka 120 personer som dör i bränder varje år är hälften över 65 år. Det är alltså extra viktigt med ett bra brandskydd hos äldre. Det handlar dels om hur man beter sig och dels om vilka tekniska hjälpmedel man har tillgång till.

Anpassade hjälpmedel

Några konkreta exempel på vad som kan göra en person särskilt utsatt vid en bostadsbrand är nedsatt hörsel, syn eller rörelsesvårigheter. Det kan också handla om minnessvårigheter, starka läkemedel och alkohol eller rökning.

För att bli varnad om en brand uppstår ger brandvarnare i hemmet ett grundläggande skydd. Hos äldre som hör dåligt kan man behöva komplettera med hjälpmedel som varnar genom att vibrera eller blinka. Vid förhöjd risk för brand kan det också vara motiverat att installera en mobil sprinkleranläggning vilken reagerar genom att spruta ut en vattendimma i rummet vid en eventuell brand. Det finns exempel där sådan sprinkler räddat liv. Vidare åtgärder att överväga är att installera spisvakt och använda timers för exempelvis kaffebryggaren och strykjärnet. En spisvakt märker om en brand uppstått eller är på väg att uppstå och vidtar åtgärd. Det kan handla om att strömmen bryts samt att en patron med släckmedel monterad i spisfläkten löser ut. Under vissa omständigheter finns möjlighet att få bostadsanpassningsbidrag för brandskyddsinstallationer, kolla med din kommun. 

Alla tar sig inte ut lika snabbt. Tyvärr tar inte bränder hänsyn till det. Ungefär 80 personer dör varje år i bostadsbränder i Sverige. Bland de som dör är äldre personer och personer med olika typer av funktionsnedsättningar överrepresenterade. Bostadens grundskydd räcker för de flesta, men inte för alla. Grundskyddet bygger nämligen på att den boende själv kan uppfatta en brand och utrymma. Om alla som har svårigheter med det får ett stärkt brandskydd, kan många liv räddas.

Checklista – Undvik brand i hemmet

  • Byt gamla sladdar
  • Rök aldrig i sängen
  • Töm inte askkoppen i soporna utan att först blöta innehållet
  • Stäng av det du inte använder Med en timer för spis, kaffebryggare och strykjärn minskar du risken för brand.
  • Rengör köksfläkten Gör rent köksfläkten regelbundet så att det inte samlas för mycket fett i den. Fettet kan fatta eld i samband med brand på spisen.
  • Använd aldrig vatten vid brand på spisen Lämna inte spisen när du lagar mat. Bränder på spisen kväver du med ett lock eller en plåt. Stäng av spisen och låt det svalna innan du flyttar kastrullen/stekpannan.
  • Levande ljus Ställ aldrig levande ljus nära något som kan fatta eld, till exempel en gardin. Undvik träljusstakar och ljusmanschetter som lätt kan fatta eld. Tänk på att även kläder kan vara lättantändliga. Kom ihåg att släcka ljusen.
  • Skölj brännskada med vatten Om du fått en brännskada, skölj med svalt vatten i minst tio minuter.

Länktips för mer information