Brandlarm kopplat till räddningstjänsten

Att en automatisk brandlarmanläggning är installerad betyder inte att larm från denna per automatik går vidare till räddningstjänsten. I vissa fall är vidarekoppling till räddningstjänsten ett krav men i de flesta är detta en frivillig åtgärd.

Hantering hos Räddningstjänsten Jämtland

Hos Räddningstjänsten Jämtland kopplas inga larm direkt till räddningstjänsten utan all utalarmering av räddningstjänstens resurser sker via SOS Alarm. Detta innebär att anläggningsägaren måste ansluta sin automatiska brandlarmanläggning till SOS Alarm AB för att kunna vidarekoppla sitt larm till räddningstjänsten.

För att koppla ett larm till SOS Alarm AB fordras att anläggningsägaren har ett avtal med dem. Förutom detta kräver Jämtlands Räddningstjänstförbund också ett avtal med anläggningsägaren för att ta emot larmet från SOS Alarm AB.

Vidare så ställer Räddningstjänsten Jämtland krav på de larm som ska kopplas till räddningstjänsten. Här har Räddningstjänsten Jämtland tillsammans med övriga räddningstjänster i Jämtlands län gemensamt beslutat att automatiska brandlarmanläggningar vidarekopplade till räddningstjänsten ska vara planerade och installerade enligt regelverket SBF 110 – Regler för automatisk brandlarmanläggning. På detta sätt vill räddningstjänsterna kvalitetssäkra såväl brandlarmanläggningarna som hanteringen av automatiska brandlarm.

Nyinkoppling av larm till räddningstjänsten

I de fall en automatisk brandlarmanläggning skall nyinkopplas till räddningstjänsten måste anläggningen uppfylla kraven i SBF 110. För att koppla anläggningen vidare till räddningstjänsten fyller du i detta formulär.

Till ansökan ska följande dokument bifogas:

  • Kopia på anläggarintyg och
  • Kopia på leveransbesiktningsintyg (för anläggningar installerade för mindre än 15 månader sedan) eller
  • Kopia på revisionsbesiktningsintyg (för anläggningar installerade för mer än 15 månader sedan)

Intygen ska vara utfärdade av anläggar- respektive besiktningsfirma enligt kraven i SBF 110.

Efter att ansökan kommit in tar räddningstjänsten kontakt med anläggningsägaren för att skriva ett anslutningsavtal. När anslutningsavtalet är påskrivet beviljar räddningstjänsten att SOS Alarm AB kopplar larmet vidare till räddningstjänsten.

Länkar

Frågor?

Du är alltid välkomna att kontakta oss vid frågor och funderingar.