Anmälan om hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Från och med den 1 oktober 2013 har möjligheten till anmälan om hantering av brandfarliga gaser och vätskor försvunnit. Det krävs istället tillstånd om man hanterar varor över tillståndspliktig mängd oavsett om hanteringen är permanent eller sker under begränsad tid. Läs mer under rubriken Tillstånd.