Logotyp

​Den centrala delen av räddningstjänstens vapen består av Jämtlands landskapsvapen. På vapnet finns en gående älg med en lyftande falk på ryggen. Framför älgen står en upprest hund. Älgen symboliserar Jämtland. Hunden och falken symboliserar Danmark-Norge och Sverige som kämpade om herraväldet över landskapet under den period i Jämtlands historia som benämns krigstiden.

Landskapsvapnet omges av den åttauddiga stjärnan. Sedan 1800-talet har den existerat inom brandkårer i Europa. Stjärnan speglar en etisk norm för hela yrkeskåren och uddarna representerar följande egenskaper:

  • Lojalitet
  • Kunskap
  • Omtanke
  • Takt
  • Uppmärksamhet
  • Mod
  • Skicklighet
  • Uthållighet
Logotyp Räddningstjänsten Jämtland

Nedladdning

För webb och print:

För tryck

Regler

Logotypen kan användas med eller utan kompletterande text. Kompletterande text sätts till höger om logotypen på två rader i Arial Bold. Logon bör ha en frizon som motsvarar storleken på landskapsvapnet.