1. Startsida
  2. Om förbundet
  3. Tillgänglighet för rtjamtland.se

Tillgänglighet för rtjamtland.se

Räddningstjänsten Jämtland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur rtjamtland.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från rtjamtland.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Kontakta oss via formuläret

Kontakta oss

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Filmer
  • Dokument

Oskäligt betungande anpassning

Räddningstjänsten Jämtland åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Räddningstjänsten Jämtland har påbörjat arbetet med att anpassa filmer och dokument på webbplatsen. Vi hävdar oskäligt betungande anpassning under arbetets gång.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks har gjort en oberoende granskning av rtjamtland.se.

Senaste bedömningen gjordes den 4 april 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 4 april 2021.