1. Startsida
  2. Organisationer
  3. Arrangemang i tält

Arrangemang i tält

Ett partytält uppställt på en gräsmatta

Varje år arrangeras ett antal tältevenemang i kommunerna som ingår i Räddningstjänsten Jämtland.

För att uppnå ett gott brandskydd och en tillfredställande utrymningssituation har vi tagit fram information om hur brandskyddet bör utformas vid denna typ av arrangemang. Informationen är en sammanställning och tolkning av tillämpliga lagar och regelverk och vår syn på vad som är skäligt brandskydd.

Arrangemang i tält (111 kb, pdf)