Brandvarnare

Det absolut viktigaste när det handlar om brand är att du blir uppmärksammad i ett tidigt skede så att du hinner agera innan situationen blir farlig. Det är när du sover som du är som mest försvarslös mot rök och brand. Därför bör du ha brandvarnare i alla sammanhang där du sover som exempelvis i fritidshuset eller i båten. En brandvarnare är en billig livförsäkring.

Hur många brandvarnare behöver jag?

  • Du bör ha brandvarnare på varje våningsplan i din bostad. Seriekopplade brandvarnare rekommenderas om bostaden är i flera våningar.
  • Brandvarnares övervakningsområde bör inte överstiga 60 kvm. Avståndet mellan två brandvarnare bör inte vara större än 12 m.

Var ska jag montera brandvarnare?

  • Brandvarnare placeras i taket och helst mitt i rummet, men minst 50 centimeter från vägg, andra föremål eller ventilationsöppningar.
  • Placera brandvarnare i anslutning till sovrum så att du hör larmet när du sover. Tänk på att stängda dörrar kan göra att brandvarnarens signal inte blir tillräckligt hög för att du ska vakna.
  • Om laddning av telefoner eller annan elektrisk utrustning sker nattetid i sovrum bör brandvarnare finnas i rummet.
  • Placera en brandvarnare nära köket, där det är vanligt att bränder börjar, dock inte i kök eller badrum, då du riskerar att få felaktiga larm.
  • Om det inte går att montera i tak, kan brandvarnare monteras på vägg, cirka 15 centimeter från taket. Väggmontage kan medföra att det tar längre tid innan brandvarnaren larmar.
  • Följ i övrigt leverantörens anvisningar hur brandvarnarna ska installeras.

Testa din brandvarnare

  • När du har satt upp den
  • Med jämna mellanrum, minst en gång per år, och efter att du varit bortrest

Du testar den genom att trycka in testknappen. Hör du en larmsignal fungerar den. Om den inte larmar måste du byta batteri eller hela brandvarnaren. Dammsug och torka av den på utsidan. Ha alltid ett extra batteri hemma. Om tillverkningsdatumet på din brandvarnare är mer än 10 år sedan bör du byta ut den. Saknas datum så är den äldre än så.

Få påminnelse via SMS

Vill du påminna dig själv eller någon annan om att testa brandvarnaren? Gå till MSBs sida “Ha en fungerande brandvarnare hemma” och registrera det mobilnumret som du önskar ska få en SMS-påminnelse om att kolla sin brandvarnare.