Sotningstaxa

Sotningstaxan varierar lite mellan de olika sotningsdistrikten, den beräknas efter hur sotningsdistriktet ser ut. Om sotningsdistriktet är stort med långa avstånd mellan bebyggelsen blir det en högre grundavgift (inställelseavgift).

Sotningstaxan är indexreglerad och revideras årligen.

Taxor inom förbundets medlemskommuner