1. Startsida
  2. Privatpersoner
  3. Gasol
  4. Förvaring i hemmet

Förvaring i hemmet

I en bostad får endast gasol för det egna behovet förvaras. Det normala behovet i ett hushåll anses vara en gasolbehållare för förbrukning och en i reserv. Utöver detta får annan brandfarlig gas (t ex acetylen) förvaras i ett utrymme som är brandtekniskt avskilt från bostaden. Är behovet större än 60 liter gasol eller 5 liter annan brandfarlig gas måste tillstånd sökas, läs mer om hur du söker tillstånd under rubriken Brandfarliga varor – Företag och organisationer

Förvaring i villa, radhus eller fritidshus

I enbostadshus som villa, radhus eller fritidshus får två gasolbehållare (vanligen en i drift och en i reserv) förvaras. Endast behållare som är mindre än 30 liter är tillåtna. En behållare av typen P11 är 26 liter.

Lämplig förvaringsplats är ett utrymme med ventilation direkt till det fria. Öppen eld får heller inte förekomma i förvaringslokalen. Utrymmet får inte ligga i källarplan eller på vinden.

I förråd eller garage som är avskilda från bostaden i lägst brandteknisk klass EI 30 får gasolbehållare, samt två behållare av annan brandfarlig gas (t ex acetylen) förvaras. Utrymmet ska vara ventilerat.

Grafisk illustration av var, och i vilken mängd gasol kan förvaras i enfamiljshus
Bilden sammanfattar hur förvaringen får ske i enfamiljshus. Den finns även återgiven i text nedanför. Bilden är hämtad ur MSBs broschyr Gasol för hem- och fritidsmiljö.

Lokaler, utrymmen och byggnader avskiljs brandtekniskt genom att byggnadsdelarna (väggar, golv, tak dörrar) är utförda på ett sådant sätt att en brand inte ska sprida sig vidare inom en visst tid.

Förklaring till brandteknisk klass EI 30:

E står för rökavskiljning, brandrök ska inte kunna sprida sig till nästa utrymme. I står för isolering, värme ska inte kunna gå igenom byggnadsdelen. 30 står för den tid i minuter som den avskiljande byggnadsdelen ska klara.

Förråd, avskilt i EI 30 från bostaden

Gasbehållare, högst 2 behållare större än 15 liter, i ventilerat utrymme.

Vindsförråd

Ingen förvaring av gasolbehållare

Bostadsdel

Gasolbehållare mindre än 30 liter (t.ex. P11), i ventilerat utrymme

Källare

Ingen förvaring av gasolbehållare

Eget garage, avskilt från EI 30 från bostaden

Gasolbehållare, högst 2 behållare större än 15 liter, i ventilerat utrymme.

Förvaring i flerbostadshus

I flerbostadshus får gasolbehållare med volym på vardera mindre än 5 liter (blå campingbehållare) förvaras. Behovet av gasol avgör antal behållare. Det normala behovet i ett hushåll anses vara en behållare för drift och en i reserv. I normalfallet blir detta två behållare med mindre än 5 liter vardera.

Det lämpligaste stället att förvara gasolbehållare i flerbostadshus är på en balkong, under förutsättning att den inte är inglasad. På en öppen balkong får behållarstorleken P11 (max 30 liter) förvaras. Om man vill kan behållarna förvaras i ett ventilerat plåtskåp för att skydda dem mot väder och vind. För en inglasad balkong gäller samma förvaringsregler som inomhus. Det innebär att gasolbehållare med volymen högst 5 liter får förvaras där.

Förvaring av gasolbehållare i vinds- och källarförråd och flerbilsgarage är förbjudet.

Grafisk illustration av var, och i vilken mängd gasol kan förvaras i flerbostadshus
Bilden sammanfattar hur förvaringen får ske i flerbostadshus. Texten finns återgiven nedanför. Bilden är hämtad ur MSBs broschyr Gasol för hem- och fritidsmiljö.

Vindsförråd

Ingen förvaring av gasolbehållare

Balkong, ej inglasad

Gasolbehållare, mindre än 30 liter

Lägenhet

Gasolbehållare mindre än 5 liter (blå campingbehållare).

Källarförråd

Ingen förvaring av gasolbehållare

Garage i bottenplan

Ingen förvaring av gasolbehållare

Garage för flera hushåll

Ingen förvaring av gasobehållare