Grundläggande brandskyddsutbildning för personer i LSS-bostad

Räddningstjänsten Jämtland och Östersunds kommun har sett ett behov av att ge mer stöd och utbildning inom brand till boende i LSS-bostad. Denna vecka hålls det pilotutbildningar i grundläggande brandskydd för två grupper för att prova på konceptet.

Målet är att vi kommer fortsätta med detta till hösten och utbilda flertalet av de som bor i LSS-bostad i Östersunds kommun, säger Lars Backus, chef på Sektor Funktionshinder.

Under utbildningen går de bland annat igenom vanliga brandorsaker och stegen ”rädda, varna, larma, släck”.

Det innebär att de kommer få prova på brandsläckare, brandfilt och agerande när brandvarnaren ljuder. De har alla olika förmåga i grunden – med den nya kunskapen kan flera av dem göra något för att rädda sig själva och sina vänner i händelse av brand, berättar Daniel Hedin, utbildningssamordnare hos Räddningstjänsten Jämtland, och fortsätter:

Jag har inte kunnat hitta någon motsvarande utbildning hos andra räddningstjänster eller utbildare inom området. Vi kan vara först med detta och vi hoppas att fler tar efter.