Elda rätt - undvik soteld

Dagar och nätter med temperaturer en bra bit under nollstrecket gör att många eldar mer i sina eldstäder. Detta ökar risken för en ofrivillig brand i rökkanalen, så kallad soteld. Soteld är den vanligaste orsaken till brand i villor och småhus. Det är tjära och sotpartiklar som fastnar inuti skorstenen som kan fatta eld och ge upphov till en soteld.

Orsaker till soteld

 • Eldning med dålig lufttillförsel eller med fuktig ved.
 • Att sotning inte har utförts regelbundet inom frist.
 • Att man eldar för hårt och använder för mycket bränsle.

Oftast klarar eldstaden och skorstenen av en mindre soteld utan att branden i rökkanalen sprider sig vidare till övriga huset. Det är när branden i skorstenen blir för omfattande och värmen som bildas gör att materialet runt kanalen fattar eld som branden är ett faktum.

Gnistor som sprutar mot en mörk bakgrund.

Undvik soteld

 • Följ alltid eldningsinstruktionen för din eldstad.
 • Elda alltid med torr ved. Fuktig ved gör att tjära bildas i rökkanalen.
 • Elda max tre kilo ved per timme för att undvika överhettning.
 • Lågorna i eldstaden ska vara klara utan synlig rök.
 • Låt eldstaden vila lika länge som du eldat innan nästa eldningstillfälle, 3-4 timmar.
 • Förvara askan i ett obrännbart kärl som står på ett obrännbart underlag och avskilt från brännbart material.
 • Sota regelbundet.

Brandsäkerhet

Se alltid till att ha fungerande brandvarnare i bostaden så du blir varnad och hinner upptäcka en eventuell brand. Vi rekommenderar att du har en sexkilos pulversläckare i bostaden så att du kan bekämpa en brand eller dämpa branden till dess att räddningstjänsten anländer.

Om du råkar ut för en soteld

 1. Stäng spjället för att minska syretillförseln.
 2. Släck elden i eldstaden försiktigt med en pulversläckare.
 3. Öppna spjället och rikta pulversläckarens munstycke upp i rökkanalen, tryck av.
 4. Stäng därefter spjället helt.
 5. Ring 112 och meddela vad som hänt.
 6. Fyll därefter askhinken med vatten och lämpa den ved som låg i din eldstad i hinken.
 7. Bevaka eldstaden och rökkanalen med din pulversläckare tills räddningstjänsten är på plats.
 8. Eldstaden och rökkanalen ska alltid besiktigas av en behörig sotartekniker innan den används igen

Länkar