Säker på vatten

Äldre män med alkohol i kroppen – det är profilen på den grupp som löper störst risk att drunkna. Och bland små barn är drunkning den vanligaste dödsorsaken.

Alkohol ökar risken

Bland omkomna män hade 65 procent alkohol i kroppen vid drunkningstillfället. Av kvinnorna hade knappt 40 procent druckit alkohol.

Även bland de lite äldre barnen finns alkohol med i bilden vid drunkningsolyckor. Bland 7-17-åringar hade 40 procent alkohol i blodet. Intag av narkotika är också en bakomliggande orsak till drunkning. Bland omkomna män i åldrarna 20 till 44 år hade nästan 40 procent spår av narkotiska medel i kroppen.

Drunkningsolyckor och barn

I Sverige omkommer i snitt 10 barn i drunkningsolyckor varje år. Samtidigt är det den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 6 år. Och den näst vanligaste bland barn mellan 7 och 17 år, tätt följd av trafikolyckor. De flesta av de mindre barnen drunknar vid badplatser eller i trädgårdspooler och dammar. Ofta har tillsynen brustit och barnen saknat flythjälpmedel. I länktipsen längst ned på sidan kan du gå vidare till videos om hjärt-lungräddning (HLR) för barn och vuxna.

Checklista för båtsäkerhet

  • Använd flytväst – Sätt på flytväst så fort du kliver i båten. Det gäller för samtliga, oavsett ålder och var man sitter i båten.
  • Inte för många – Var inte fler i båten än vad den är avsedd för.
  • Sitt ner – Sitt ner i båten och är ni flera så fördela er så att båten är i balans. Om ni måste byta plats gör det en i taget.
  • Ingen alkohol – Alkohol och båtar hör inte ihop. Även små mängder ökar riskerna.
  • Extra utrustning – Ta med en extra åra och öskar i båten.
  • Håll dig till båten – Stanna vid båten om du faller i vattnet.
  • Ta med en kompis – Ge dig inte ut ensam på längre turer.
  • Kolla vädret – Ta del av väderrapporterna innan du ger dig ut.
  • Fulladdad mobil – Se till att mobilen är fulladdad när du ger dig ut i båten.

Hyr flytväst på Östersunds brandstation

Vi hyr ut flytvästar, för både stora och små, på stationen i Östersund. Du kan även kontakta kommunen där du bor för att höra om de har flytvästar att låna eller hyra.

Pär visar upp en av de flytvästar räddningstjänsten hyr ut.

Länktips