Villor och radhus

Att göra rätt om det börjar brinna i ditt hus är livsviktig kunskap. Bara några få andetag av den giftiga röken kan innebära livsfara.

Om det brinner i ditt hus

Vid en okontrollerad brand är det viktigt att alla som vistas i byggnaden tar sig ut. Den grundläggande tanken är att alla ska kunna ta sig ut via huvudentrén, om detta inte går måste man kunna ta sig ut via fönster eller balkong.

Bor man i ett hus med två våningar är det därför extra viktigt att kontrollera att alla är medvetna om vilken/vilka utgångar som fungerar från övervåningen.

Ett brinnande hus

Det är bra att ha utrymningsstegar som är förankrade under fönster så att man kan ta sig ner från övervåningen, annars blir man tvungen att hoppa. Till sist, stäng alltid dörren efter dig och bestäm en plats där alla återsamlas.

Utrymning – Gör en plan och öva

Börjar det brinna måste alltid alla ta sig ut. Att använda den normala in- och utgången är det mest naturliga och ibland behövs det nyckel för att öppna från insidan. Planera även för och prata igenom hur ni ska göra om man blir fast i en källare eller på övervåningen.

Gå igenom husets fönster som man kan komma ut genom. Om ni har en balkong, finns det en stege som kan resas från utsidan, eller måste man hoppa från andra våningen. Kom också överens om en återsamlingsplats, inte för nära huset.

Har du barn?

Tänk extra på att barn måste kunna ta sig ut själva. Lär dem hur brandvarnaren låter och vad de ska göra när de hör ljudet. Om de blir rädda finns det risk att de gömmer sig i en garderob eller under sängen. Och berätta för dem att det är viktigt att svara om någon ropar på dem när brandlarmet låter.

Mer information