Handlingsprogram

I lagen om skydd mot olyckor anges att varje kommun ska ha handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Handlingsprogrammen ska i kommunalförbund antas av den beslutande församlingen, vilket för Räddningstjänsten Jämtland innebär direktionen. Handlingsprogrammen ska beslutas för varje ny mandatperiod.

Lagen om skydd mot olyckor, LSO, SFS 2003:778, reglerar den enskildes, kommunernas och statens ansvar för skyddet mot olyckor som kan föranleda räddningsinsatser. Bestämmelserna i lagen syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Här kan du läsa vårt aktuella handlingsprogram för år 2020-2022:

Insatskarta, PDF 13 MB